Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide
ANNONS

Barnkonventionen 2020

Adress: Allévägen 1, Vallentuna
Utställning Utställning i Vallentuna Kulturhus 14/5-13/9 2020. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Från och med januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Som barn räknas alla mellan 0-18 år.
Utställningen Barnkonventionen lag 2020 är producerad av Kultur Vallentuna i samarbete med bl a Rosendalsskolan. Utställningen består av sex delar:
TITELVÄGGEN
Utmed utställningsrummets långvägg står titeln i stora bokstäver dekorerade av barn och ungdomar mellan 4-16 år.
BARNKONVENTIONENS ARTIKLAR
På skyltar i rummet kan du läsa kortversioner av de 54 artiklarna som ingår i barnkonventionen.
ROSENDALSSKOLANS BILDPROJEKT BARNKONVENTIONEN
Eleverna i åk 9 i Rosendalsskolan fick som uppgift i ämnet bild att välja ut varsin artikel och illustrera den. Att tolka barnkonventionens artiklar i bild är inte lätt, men eleverna har med stort engagemang tagit sig an uppgiften. Många av bilderna väcker starka känslor. I denna utställningsdel finns även en pärm där man kan se hur de resonerat kring sina val och hur de arbetat med bilderna.
BARN I BILDARKIVET
Som en länk bakåt i tiden, och som en reflektio