Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide

Mamma, Maman, mami, Ana

Adress: Hökens gata 11, Södermalm
Museum Mödrar är en kollektiv process som drivs av 11 konstnärer. Vad de alla har gemensamt är att var och en är dotter till en mamma som lidit fysiskt och/eller psykiskt på grund av överbelastning på arbetet eller genom avsaknaden av arbetet. Temat är samhällets våld som gör sig synlig på våra mödrars kroppar och hur den ofta osynliggörs och passerar historien obemärkt genom att deras röster inte hörs eller får ta plats i samhället.

I det här samtalet kommer ni att få ta del av ett samtal mellan tre av konstnärerna i projektet. De kommer att prata om processen och deras metoder för att kunna bearbeta och tackla deras egna och sina mödrars historia och varför de väljer att närma sig den här frågan genom konst.

Medverkande:

Emma Dominguez är konstnär och går sin sista termin i frikonst på Konstfack. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer.

Shiva Anoushirvani är bildkonstnär och har studerat Fri-Konst och “Critical Studies” på Goldsmiths Universitet i London. Hon arbetar med rörliga bilder, installationer, fotografi och performance.

Sarasvati Shrestha är konstnär med en bakgrund inom olika rörelsepraktiker, musik, film, trädgård och ekologi.