Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide

Wilhelmina, Johanna och Ebba – tre generationer kvinnor i en brytningstid

Adress: Hökens gata 11, Södermalm
Museum Om Hallwylska museets grundare Wilhelmina von Hallwyl, hennes mor Johanna Kempe och äldsta dotter Ebba von Eckermann, som förhöll sig till den framväxande kvinnorörelsen på olika sätt. Samlande och filantropi var andra områden som förenade och skilde dem åt.

Medverkande:

Sofia Nestor är intendent vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna, Avdelningen för samling och forskning vid Statens historiska museer med samlingsansvar för Livrustkammarens samlingar. Sofia har skrivit om Ebba von Eckermann i publikationen ”Systrarna von Hallwyl” och är delproducent i utställningen ”En kvinnas röst – Ebba von Eckermann i frigörelsens tid”.

Annika Williams är intendent vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna, Avdelningen för Samling och forskning vid Statens historiska museer. Annika har samlingsansvar för de Hallwylska samlingarna och har varit redaktör för publikationen ”Systrarna von Hallwyl” (2017).

Föreläsningen arrangeras av Stockholms Kvinnohistoriska i samarbete med Hallwylska museet.